พช.สามร้อยยอด สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอสามร้อยยอด

<> วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยตัวแทนจากกองทุน จำนวน 40 กองทุน ดำเนินการประชุมสามัญประจำปี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเสนอ จันทร์เทศ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของปี 2564 พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำบัญชีการเงินของกองทุน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำและกำชับให้แต่ละกองทุนบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบและโปร่งใส เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต 😷 ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นการประชุม

(Visited 12 times, 1 visits today)