สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน