สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวมาลี มีอารีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน