ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสามพราน ครั้งที่ 4 / 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามพราน โดยนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน พร้อมด้วยนายมณฑล วงศ์เทศพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชุนอำเภอสามพราน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสามพราน ครั้งที่ 4 / 2564  ได้มีการพิจารณาเรื่องหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใกล้หมดอายุความและเตรียมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย โดยคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามพราน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบว่ามีลูกหนี้ผิดสัญญาเงินกู้กองทุนฯ และ ใกล้หมดอายุความ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเย็บเสื้อผ้าโหล และโครงการเต้าหู้นมสด ฟลุตสลัด

(Visited 7 times, 1 visits today)