ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่าการอำเภอ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-378145

www.facebook.com/pg/CDDSAMOENG

(Visited 323 times, 1 visits today)