อำเภอสะเมิงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 24  มิถุนายน  2565 อำเภอสะเมิงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิ.ย 2565 ของทุกปี เป็นวันต้านยาเสพติดโลก ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนายทินกร  มาชม  พัฒนาการอำเภอสะเมิง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายณฐกร  ภัทรวนน์  นายอำเภอสะเมิง เป็นประธาน

(Visited 16 times, 1 visits today)