พช.สะเมิง ร่วมกับคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประชุมติดตามงาน

วันที่  22  มิ.ย  2565 พช.สะเมิง ร่วมกับคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลสะเมิงใต้ จัดประชุมติดตามงาน และวางแผนการขับเคลื่อนไตรมาส4 ตลอดถึงแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ณ ที่ทำการกลุ่มนวดสมุนไพร บ้านสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 9 times, 1 visits today)