พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562

วันนี้ 3/9/2562 ? จนท.พช.ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ บ้านแม่ขะปู หมู่ 3 ตำบลบ่อแก้ว โดยมี นางสาวปาณพัณ สันตะวัน พัฒนาการอำเภอสะเมิง กล่าวรายงาน ในวาระก่อนการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสะเมิง ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง
2. น.ส.ปาณพัณ สันตะวัน พอ.สะเมิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสะเมิง (พชอ.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอสะเมิง ชั้น 2
      

      

      

(Visited 27 times, 1 visits today)