ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด