สพอ.สามง่าม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชนะชัยย์ โพธิ์ศรี รับรางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด

สพอ.สามง่าม ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายชนะชัยย์ โพธิ์ศรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเนินปอ รับรางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.30 น.

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

นายชนะชัยย์  โพธิ์ศรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเนินปอ รับรางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.ชาย) ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

(Visited 132 times, 1 visits today)