สามง่าม ประชุมทีมนักพัฒนาพร้อมต้อนรับพัฒนากรใหม่

สามง่าม ประชุมทีมนักพัฒนาพร้อมต้อนรับพัฒนากรใหม่!!

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 น.
นายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม พร้อมบุคลากร ประชุมทีมเพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างในสังหัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม พร้อมทั้งต้อนรับและแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวนวันวัจน์ แข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

“ตื่นเต้นและดีใจในการปฏิบัติงานในวันแรกที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม จากนี้ไปจะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ดี ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ”

(Visited 68 times, 1 visits today)