สร้างความผาสุขในองค์กร โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน

สร้างความผาสุขในองค์กร โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 12.00 น.
นายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม พร้อมกับบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อสร้างความสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเพื่อความผาสุขในองค์กร

(Visited 82 times, 1 visits today)