สพอ.สามง่าม สนับสนุนเงินซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลรังนก

สพอ.สามง่าม สนับสนุนเงินซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

เวลา 13.00 น.

นายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม พร้อมกับบุคลากรในหน่วยงาน สนับสนุนเงินช่วยเหลือในการซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

(Visited 24 times, 1 visits today)