พอ.สามง่าม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

พอ.สามง่าม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 น.
ห้องประชุม สพจ.พิจิตร

นายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เพื่อซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 246 ราย ที่กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

โดยท่านพัฒนาการจังหวัด นายพงษ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

“เป็นการซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัครมากถึง 246 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร มุ่งเน้นที่ความโปร่งใส เป็นธรรม แก่ผู้สมัครทุกคน”

(Visited 31 times, 1 visits today)