พอ.สามง่าม นำพัฒนากรบรรจุใหม่ รายงานตัวต่อนายอำเภอ

พอ.สามง่าม นำพัฒนากรบรรจุใหม่ รายงานตัวต่อนายอำเภอ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.

นายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม พร้อมด้วยนางสาวนวันวัจน์ แข่งขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากร รุ่นที่ 117 เข้าพบนายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอสามง่าม เนื่องในปฏิบัติหน้าที่ ณ อำเภอสามง่าม หลังจากกักตัวครบ 14 วัน ตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19

โดยนายอำเภอสามง่าม ได้ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 และขอให้อยู่ที่อำเภอสามง่ามไประยะหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน

(Visited 27 times, 1 visits today)