อบจ.พิจิตร อนุเคราะห์ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ให้ สพอ.สามง่าม

อบจ.พิจิตร อนุเคราะห์ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ให้ สพอ.สามง่าม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นำโดย สจ.สมชาย บุญผ่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยนายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม ได้ทำหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ให้ดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นสถานที่ปลอดเชื้อสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ

(Visited 43 times, 1 visits today)