พอ.สามง่าม ร่วมกิจกรรมประกวดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยีการเกษตร ตำบลเนินปอ

พอ.สามง่าม ร่วมกิจกรรมประกวดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยีการเกษตร ตำบลเนินปอ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 น.

นายสุวัจชัย ปาลี พัฒนาการอำเภอสามง่าม พร้อมด้วยนางสาวบุญยพร อิงชาติเจริญ และนางสาวพทรพรรณ ปัญญาด้วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยีการเกษตร ตำบลเนินปอ ระดับเขต ผ่านระบบ Zoom ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลเนินปอ
หมู่ที่ 8 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

(Visited 16 times, 1 visits today)