ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

2564 การรับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ (ยานพาหนะและขนส่ง)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด