พช.สามโก้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน✨✨

🗓วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ✏️นางภัททิยา เจริญสุข พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามโก้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนผู้ประกอบการ OTOP ในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 10 ✨✨

🗓วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ✏️นางภัททิยา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามโก้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน✨✨

🗓วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ✏️นางภัททิยา เจริญสุข พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามโก้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน✨✨

🗓วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ✏️นางภัททิยา เจริญสุข พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สามโก้ ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดน้ำสามโก้ประชุมหารือปรับกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมตลาดน้ำสามโก้ เริ่ม 11 12 กุมภาพันธ์ 2566 ✨

🗓วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ✏️นายอานนท์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามโก้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน✨✨

🗓วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ✏️นางภัททิยา เจริญสุข พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม