พช.สามโก้ ร่วมส่งเสริมตลาด ผลิตผลโคก หนอง นา และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาด Green Market @อ่างทอง ✨✨

🗓วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

🌱นางภัททิยา เจริญสุข พัฒนาการอำเภอสามโก้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ ร่วมกับครัวเรือนโคก หนอง นา ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตผล โคก หนอง นา และ OTOP ของอำเภอสามโก้ ภายใต้ชื่อ “ตลาด Green Market @ อ่างทอง” ณ ตลาดริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะจัดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.

🌱อำเภอสามโก้ มีผู้แทน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาด ได้นำผลผลิตจากโครงการ “โคก หนอง นา” และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ร่วมจัดจำหน่ายในครั้งนี้ โดยมีทั้งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ต้นมะละกอพันธุ์เตี้ย จากครัวเรือนโคกหนองนา สินค้าแปรรูปอาหาร เช่น สลัดโรล น้ำอัญชันมัลเบอรี่ ข้าวมันไก่อัญชัน กาแฟอ้มริกาโน่มะพร้าว และ มะม่วงน้ำปลาหวาน จัดจำหน่ายภายในตลาด

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)