พช.สามโก้ ร่วมกับ พช.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายTPMAP ที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกตามโครงการบ้านสร้างสุขสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน✨✨

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

✏️นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายคนอง ส่งช่วย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวณัฐกานต์ วงษ์ปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และ นายประวิทย์ ษรสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ปี พ.ศ 2565 มิติการความเป็นอยู่ เพื่อคัดเลือกและให้ความช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านสร้างสุขสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ณ บ้านของนางเลาะ บุญผาด บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

✏️ด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำโครงการบ้านสร้างสุขสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในด้านมิติความเป็นอยู่ มีสภาพบ้านอาศัยที่ไม่มีความคงทนถาวร คือโครงสร้างบ้านไม่มีความคงทนแข็งแรง มีฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตุหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการสร้างบ้านให้กับบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ที่ตกเกณฑ์ในด้านมิติความเป็นอยู่ 83 ครัวเรือนๆละ 120000 บาท

✏️ทั้งนี้ได้ประสานสาธารณะสุขอำเภอสามโก้ เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่มอบแก่ครัวเรือนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

✏️ในการนี้ นางภัททิยา เจริญสุข พัฒนาการอำเภอสามโก้ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)