พช.สามโคก ”เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

เข้าชม 9 ครั้ง
  • ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  • นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ลัทธิธนธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฏหมายยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
  • ทั้งนี้ นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก เป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 9 times, 1 visits today)