พช.สามโคก ”ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ”

เข้าชม 12 ครั้ง
  • ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
  • นายพงศธร​ กาญจนะจิตรา​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ปทุมธานี​ เป็นประธาน​ในการเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ​ทางข้าม​ และการสวมหมวกนิรภัย​” โดยมีนาง​วิ​พร​ แวว​ศรี​ผ่อง​ นายอำเภอ​สามโคก​ กล่าวรายงาน​​ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามโคก​ และตลาดนัดสามโคก โดยมี ปภ.จ.ปทุมธานี, สนง.วัฒนธรรม​จังหวัด, หัวหน้า​ส่วนราชการอำเภอ,สภ.สามโคก, องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น, กำนัน​ ผู้ใหญ่​บ้าน​ ฯลฯ​ ประชาชน​ และนักเรียน​ เข้าร่วม​กิจกรรม​ฯ
  • ทั้งนี้ นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก มอบหมายนางสาวสุภัทรา ศรีอำไพ นว.พช.ชำนาญการ และนายธนัช แสงสุริยานว.พช.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าว
  • ณ ที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาณี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 12 times, 1 visits today)