พช.สามโคก “ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ”

เข้าชม 6 ครั้ง

▪️ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : เวลา ๐๙.๐๐ น.
▪️ นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก พร้อมด้วยนางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก และนางสาวสุภัทรา ศรีอำไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือครัวเรือนยากจน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพหาปลา และอุปกรณ์อาชีพพ่นสี โดยมี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าว
▪️ ณ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 6 times, 1 visits today)