พช.สามโคก “คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕”

เข้าชม 4 ครั้ง

▪️๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
▪️นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอลาดสามโคก พร้อมนางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย เข้าร่วมกิจกรรมคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น กลุ่มปลาทูนึ่ง ปลาทูมัน
▪️ทั้งนี้ นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก นายศุภกิตต์ รอบรู้ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เป็นคณะกรรมการการคัดเลือกกิจกรรมฯ โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายสะมะภู สิงห์ดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ สพจ.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
▪️ ณ ชุมชนคันทรีพาร์ค ๑๕ หมู่ ๔ เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
# รักนะ ปทุมธานี

(Visited 4 times, 1 visits today)