พช.สามโคก “ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธ์ุไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด”

เข้าชม 7 ครั้ง

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธ์ุไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก มอบหมายนายณัฐพัชร์ ลัทธิธนธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 7 times, 1 visits today)