พช.สามโคก “ประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานสตรี”

เข้าชม 13 ครั้ง

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : ๐๙.๐๐ น.
นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก มอบหมายนายณัฐพัชร์ ลัทธิธนธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท้ายเกาะ เพื่อขับเคลื่อนงานสตรีในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑ โครงการ
ณ หมู่ ๓ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 13 times, 1 visits today)