พช.สามโคก “ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ”

เข้าชม 10 ครั้ง

▪️ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ : เวลา ๑๓.๐๐ น.
▪️ นายวินัย ว่านกระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลเชียงรากใหญ่ พร้อมพร้อมทีมพี่เลี้ยงตำบลเชียงรากใหญ่ ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดจิตอาสาทำความสะอาดบ้านของครัวเรือนยากจน ซึ่งเป็นผู้พิการ อาศัยอยู่ที่บ้านเพียงผู้เดียว และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้ง มอบน้ำดื่มแก่ครัวเรือน
▪️ หมู่ ๓ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 10 times, 1 visits today)