พช.สามโคก “เข้าร่วมประชามติจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน”

เข้าชม 15 ครั้ง

▪️ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
▪️ นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก เข้าร่วมการประชาคมของบ้านบางเตย หมู่ ๒ ตำบลบางเตย ในการหามติจากชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
▪️ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ม.๒ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง

(Visited 15 times, 1 visits today)