พช.สามโคก “มอบเงินทุนสนับสนุนอนาคตของชาติ

เข้าชม 9 ครั้ง

▪️ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
▪️ นางวิพร แววศศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก มอบทุนอุปการะ​เด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ครัวเรือนเด็กที่ยากจน จำนวน ๕ ราย
▪️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก ชั้น ๓ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง

(Visited 9 times, 1 visits today)