พช.สามโคก “สร้างความผาสุขภายในองค์กร”

เข้าชม 6 ครั้ง

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ : ๑๗.๐๐ น.
นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยจัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายนครินทร์ สวาสุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 6 times, 1 visits today)