พช.สามโคก ” ขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ”

เข้าชม 9 ครั้ง

วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

  • นางสมร ฟ้าคุ้ม ประธานกองทุนหมู่บ้านลาดด้วน พร้อมด้วยคณะกรรมสตรีหมู่บ้าน นำข้าวสารและอาหารแห้ง มอบให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อ Covid-19
  • ณ บ้านลาดด้วน หมู่ ๔ ตำบลบางเตย และเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

🌷🌷@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง🌷🌷

(Visited 9 times, 1 visits today)