พช.สามโคก “แจกจ่ายอาหารครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

เข้าชม 4 ครั้ง

วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

  • นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก มอบหมาย นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก พร้อมปลัดอำเภอสามโคก และนายณัฐพัชร์ ลัทธิธนธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมแจกจ่ายอาหาร “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ โดยมีนายก อบต.ท้ายเกาะ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
  • ณ ตำบลท้ายเกาะ  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

🌷🌷@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง🌷🌷

(Visited 4 times, 1 visits today)