พช.สามโคก ” ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก “

เข้าชม 7 ครั้ง

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

  • นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงาน
  • ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

🌷🌷@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง🌷🌷

(Visited 7 times, 1 visits today)