ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสามชัยอำเภอสามชัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน