ข่าวประชาสัมพันธ์

14 พ.ค. 2564

แดดจะร้อนแค่ไหนพวกเราก็ไม่หวั่น☀️☀️ ภาคบ่าย พช.สากเหล็กร่วมกับ ผู้ควบคุมงาน เจ้าของแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่การดำเนินงานตรวจรับ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 3 แปลง

เวลา 13.00 น. นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ [...]
14 พ.ค. 2564

พช.สากเหล็กร่วมกับผู้ควบคุมงาน เจ้าของแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่การดำเนินงานตรวจรับ โคก หนอง นา โมเดล

เวลา 10.00 น. นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ [...]
05 พ.ค. 2564

พช.สากเหล็ก ลงพื้นที่ มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)

นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ [...]