พช.สากเหล็ก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด (ครู ข)

?สพอ.สากเหล็ก วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563?นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก มอบหมายให้ นายสหภาพ เชื้อดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสุพาณิกา พันโต อาสาพัฒนา ร่วมการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด (ครู ข) ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต อำเภอเมืองพิจิตร

(Visited 35 times, 1 visits today)