พช.สากเหล็ก ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563

?สพอ.สากเหล็ก วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563? นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก นำทีมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าคล้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

(Visited 37 times, 1 visits today)