ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนงานและการทำงาน