นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร

บริการของเรา