✨ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสระใคร ครั้งที่1/2566 ✨

เข้าชม 9 ครั้ง

✨ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสระใคร ครั้งที่1/2566 ✨
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดยนายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใครเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าวและ สพอ.สระใคร นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสระใคร ครั้งที่1/2566 อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จำนวน 18 คน เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร ชั้น 2 จังหวัดหนองคาย

(Visited 9 times, 1 visits today)