✨ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ✨

เข้าชม 7 ครั้ง

✨ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี อำเภอสระใคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ✨
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยนายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใครเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวและ สพอ.สระใคร นำโดยนายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร ดำเนินการจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 32 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร ชั้น 2 จังหวัดหนองคาย

(Visited 7 times, 1 visits today)