✨มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565✨ บ้านโนนอุดม ม.14 ต.สระใคร

เข้าชม 11 ครั้ง

✨มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565✨

วันที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 10.00 น. สพอ.สระใคร นำโดย นายสงวนศักดิ์ แก้งมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร พร้อมด้วยเครือข่ายในพื้นที่ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ เด็กชาย วัชรพล แก้วชิน บ้านโนนอุดม ม.14 ต.สระใคร เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ต่อไป

#สพอ.สระใคร รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)