✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5 ตำบลคอกช้าง

เข้าชม 7 ครั้ง

✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร มอบหมายให้ นางสาวณัชชา จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์” บ้านเหมือดแอ่ ม.5 ต.คอกช้าง ในการนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ร่างระเบียบข้อบังคับ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และได้นัดหมายในการรับสมัครสมาชิก พร้อมส่งเงินสัจจะครั้งแรก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นี้

(Visited 7 times, 1 visits today)