✨การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565✨

เข้าชม 7 ครั้ง

✨การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565✨

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565 ดังนี้
1. ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 1 หน่วยนับ
2.ประเภทชุมชน จำนวน 1 หน่วยนับ
3.ประเภทกลุ่มอาชีพ จำนวน 2 หน่วยนับ
4.ประเภทองค์กร จำนวน 1 หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น 5 หน่วยนับ พร้อมนี้นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร ได้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร ชั้น 2

(Visited 7 times, 1 visits today)