✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨ บ้านดงมุข หมู่ที่ 8 ตำบลคอกช้าง

เข้าชม 5 ครั้ง

✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สพอ.สระใคร นำโดยนายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร พร้อมด้วยนางสาวณัชชา จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์” บ้านดงมุข ม.8 ต.คอกช้าง ในการนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ร่างระเบียบข้อบังคับ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และได้นัดหมายในการรับสมัครสมาชิก พร้อมส่งเงินสัจจะครั้งแรก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นี้

#สพอ.สระใคร รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)