✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลคอกช้าง

เข้าชม 4 ครั้ง

✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สพอ.สระใคร นำโดยนายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร พร้อมด้วยนางสาวณัชชา จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์” บ้านสมสะอาด ม.7 ต.คอกช้าง ในการนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ร่างระเบียบข้อบังคับ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และได้นัดหมายในการรับสมัครสมาชิก พร้อมส่งเงินสัจจะครั้งแรก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นี้

#สพอ.สระใคร รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)