✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨ บ้านตอแก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง

เข้าชม 5 ครั้ง

✨1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต✨

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายวชิระ หาญวงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมาย จาก นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร ลงพื้นที่จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์” บ้านตอแก ม.3 ต.บ้านฝาง ในการนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ร่างระเบียบข้อบังคับ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และได้นัดหมายในการรับสมัครสมาชิก พร้อมส่งเงินสัจจะครั้งแรก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นี้

(Visited 5 times, 1 visits today)