“โครงการทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งต่อน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ในพื้นที่” ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 9 ครั้ง

“โครงการทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งต่อน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ในพื้นที่”

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอสระใคร ร่วมดำเนินการตามโครงการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสระใคร (ศจพ.อ.สระใคร) กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งต่อน้ำใจให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม ทำบุญตักบาตร สวมผ้าไทย รักษาศีลและปฏิบัติธรรม
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการสู่ชุมชน
3. เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. เพื่อมอบเงิน/ข้าวสาร/อาหารเเห้ง ที่ได้จากการทำบุญตักบาตรให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ ณ วัดสมนานุเคราะห์ บ้านโนนสง่า ม.6 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

(Visited 9 times, 1 visits today)