✨การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสระใคร ครั้งที่ 5/2565✨

เข้าชม 3 ครั้ง

✨การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสระใคร ครั้งที่ 5/2565✨

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จัดประชุมพิจารณาโครงการสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและแปรรูปเพื่อจำหน่าย ม.9 ต.สระใคร
งบประมาณ 120,000 บาท
2) โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ม.5 ต.คอกช้าง งบประมาณ 120,780 บาท
มติที่ประชุม ผ่านความเห็นชอบทั้ง 2 โครงการ

สพอ.สระใคร รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)