✨โครงการพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสระใคร (ด้านการทำขนมไทย) ประจำปี พ.ศ.2565 ✨เงินอุดหนุน✨

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสระใคร (กพสอ.) โดยนางสาวไข่มุก ธิหมุด ประธาน กพสอ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ นำโดย นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสระใคร (ด้านการทำขนมไทย) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน งบประมาณ 50,500 บาท
ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสระใคร นายพศิน นาชัยโชติ เป็นประธานเปิดตามโครงการดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมบ้านนาไหม ม.12 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

(Visited 6 times, 1 visits today)