งานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

เข้าชม 414 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งก่อนจะเป็นประธานเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ประกอบพิธีเปิดให้เข้าชมพระธาตุรวงข้าวและเปิดลานแสดงหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์อย่างเป็นทางการ


และชาวสระใครกว่า 1,600 คน มาร่วมรำบวงสรวงพระธาตุรวงข้าวโดยท่ารำโดยปรับประยุกต์มาจากการทำนา


หลังประธานเปิดงานก็จัดให้มีการแสดงม่านน้ำพุ

สำหรับงานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน เช่น การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย กว่า100 ร้านค้า การแสดงแสงสีเสียงประกอบม่านน้ำพุ การแสดงพุนานาชาติ พระธาตุรวงข้าวฯ ที่เป็นไฮไลท์ของงานฯ ที่มีความกว้าง 7 เมตร สูงถึง 32 เมตร ใช้มัดข้าวนับแสนมัด รวงข้าวนับล้านรวงประดับตกแต่ง หนึ่งเดียวในโลก ที่ประดับตกแต่งไฟ มีหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์ที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ปีนี้มีทั้งหมด 9 ตัว และอีกส่วนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่ง คือ อุโมงค์ข้าวตอกแตก ที่ทุกหมู่บ้านได้ร่วมกันร้อยโคมข้าวตอกแตก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ความยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตร นำมาทำ และยังมีขบวนรถบุพชาติ ซึ่งจะประกอบไปด้วยขบวนพระธาตุรวงข้าวองค์จำลอง


ทั้งนี้ งานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ชาวอำเภอสระใคร ได้มีการเตรียมงานมานานกว่า 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ลงเสาเข็มองค์พระธาตุรวงข้าว การลงแขกดำนา การลงแขกหว่านปุ๋ย การลงแขกเกี่ยวข้าว และมีการมอบข้าวที่เกี่ยวเสร็จไปให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนำไปจัดเตรียมเป็นมัดข้าว และขอรับการบริจาคข้าวจากประชาชนชาวสระใคร ตามจิตศรัทธา ก่อนจะนำมารวมกันที่อำเภอ และร่วมกันนำมัดข้าวขึ้นประดับตกแต่งที่องค์พระธาตุรวงข้าว หลังจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วันสุดท้ายของงานแล้ว ก็ยังจะจัดแสดงพระธาตุรวงข้าวพร้อมหุ่นสานไม้ไผ่ยักษ์รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ต่อไป จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ก่อนจะรื้อลง แล้วนำมัดข้าวแจกจ่ายให้กับประชาชนในอำเภอสระใคร ทุกครัวเรือน ถือเป็นสิ่งมงคล เก็บไว้ในบ้านเรือนของตนเอง

(Visited 414 times, 1 visits today)